Κεντρική Μακεδονία

Κεντρική Μακεδονία
Διοικητική περιφέρεια (19.146 τ. χλμ., 1.871.952 κάτ.) της Ελλάδας, η οποία περιλαμβάνει τους νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Συνορεύει Β με δύο βαλκανικές χώρες, τη Βουλγαρία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ν βρέχεται από το Αιγαίο πέλαγος και συνορεύει με την περιφέρεια της Θεσσαλίας, Δ συνορεύει με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Α με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η πληθυσμιακή πυκνότητα υπολογίζεται σε 97,7 κάτ. ανά τ. χλμ. Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της περιφέρειας την περίοδο 1993-98 υπήρξε μεγαλύτερος από τον ρυθμό αύξησης του πληθυσμού της χώρας (3,13% έναντι 1,56%) και υπερδιπλάσιος του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αύξηση αυτή οφείλεται αφενός στη φυσική πληθυσμιακή αύξηση, αφετέρου στη σημαντική καθαρή εισροή πληθυσμού στην περιφέρεια, λόγω της παλιννόστησης και της εισροής αλλοδαπών μεταναστών. Όσον αφορά τον αγροτικό πληθυσμό, ανέρχεται στο 26% του συνολικού και παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το 1981, ενώ ο ημιαστικός πληθυσμός αυξάνεται και ανέρχεται στο 17% του συνόλου. Η περιφέρεια παράγει το 17% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Η οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμεται σε ποσοστό 19,6% στον πρωτογενή τομέα, 25,6% στον δευτερογενή τομέα και 54,8% στον τριτογενή τομέα, ενώ τα αντίστοιχα εθνικά ποσοστά είναι 19,8%, 22,5% και 57,7% (1997). Κατά την περίοδο 1993-97 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στον τριτογενή τομέα, μείωση του ποσοστού του πρωτογενούς και μικρότερη μείωση του ποσοστού του δευτερογενούς. Η κατανομή των εργαζομένων μεταξύ ανδρών και γυναικών (63,2% έναντι 36,8%) είναι περίπου ίδια με αυτή του συνόλου της χώρας. Ως προς το επίπεδο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, αν και η Κ.Μ. διαθέτει ισχυρή παραγωγική και επιχειρηματική βάση, ωστόσο υστερεί ακόμη σημαντικά ως προς το εθνικό κέντρο, την Αττική, τόσο σε επιδόσεις όσο και σε υποστήριξη και χρηματοδότηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Πάντως, αναμένεται ανάπτυξη της αγοράς με την εμφάνιση μεγάλων εταιρικών σχημάτων, ιδιαίτερα ορισμένων επιχειρηματικών κλάδων του τριτογενούς τομέα, ενώ ο κλάδος της μεταποίησης βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο. Εργοστάσιο στον νομό Ημαθίας της Κεντρικής Μακεδονίας (φωτ. ΑΠΕ). Η Θεσσαλονίκη αποτελεί έδρα της διοικητικής περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας (φωτ. ΑΠΕ).

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Κεντρική Μακεδονία — Sp Vidurio Makedònija Ap Κεντρική Μακεδονία/Kentriki Makedonia L Graikijos adm. sritis …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Μακεδονία — Ιστορική γεωγραφική περιοχή (34.203 τ. χλμ., 2.424.764 κάτ.) της Βόρειας Ελλάδας, της οποίας καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος. Εκτείνεται μεταξύ της οροσειράς της Πίνδου στα Δ, που τη χωρίζει από την Ήπειρο, και του ποταμού Νέστου στα Α, που τη… …   Dictionary of Greek

  • Χαλκιδικής, νομός — Νομός που καλύπτει το έδαφος της ομώνυμης χερσονήσου της κεντρικής Μακεδονίας. Στον νομό δεν υπάγεται η περιοχή του Άθω (Άγιον Όρος), ο οποίος συνορεύει στα Β με τον νομό Θεσσαλονίκης, ενώ από τις 3 άλλες πλευρές του βρέχεται από το Αιγαίο. Ο… …   Dictionary of Greek

  • Kinotita — Politische Gliederung Griechenlands Die Verwaltungsgliederung Griechenlands hat vier Verwaltungsebenen. Die oberste Verwaltungsebene des Staates Griechenland wird von den 13 Verwaltungsregionen (griechisch diikitikí periféria διοικητική… …   Deutsch Wikipedia

  • Präfekturen Griechenlands — Politische Gliederung Griechenlands Die Verwaltungsgliederung Griechenlands hat vier Verwaltungsebenen. Die oberste Verwaltungsebene des Staates Griechenland wird von den 13 Verwaltungsregionen (griechisch diikitikí periféria διοικητική… …   Deutsch Wikipedia

  • Verwaltungsgliederung Griechenlands — Politische Gliederung Griechenlands Die Verwaltungsgliederung Griechenlands hat vier Verwaltungsebenen. Die oberste Verwaltungsebene des Staates Griechenland wird von den 13 Verwaltungsregionen (griechisch diikitikí periféria διοικητική… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste deutscher Bezeichnungen griechischer Orte — In dieser Liste werden die deutschen bzw. die eingedeutschten altgriechischen Bezeichnungen den heute gebräuchlichen neugriechischen Bezeichnungen griechischer und zypriotischer Orte (Städte, Flüsse, etc.) einander gegenübergestellt. Historische… …   Deutsch Wikipedia

  • Νεότουρκοι — Εθνικό, μεταρρυθμιστικό κίνημα των Οθωμανών, το οποίο φιλοδοξούσε να μετεμφυτεύσει στην Τουρκία τα ευρωπαϊκά πολιτικά και κοινωνικά συστήματα. Η κίνηση ξεκίνησε από την εποχή των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών του σουλτάνου Σελίμ Γ’ (1789 1807),… …   Dictionary of Greek

  • καπνός — I (Βοτ.). Ονομασία που αποδίδεται στο γένος Nicotiana, σε ορισμένα είδη αυτού του γένους και στα ξηραμένα φύλλα αυτών των φυτών. Από το είδος Nicotiana rustica παράγεται ο κ. σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, ωστόσο το παγκόσμιο εμπόριο κ.… …   Dictionary of Greek

  • Πέλλας, νομός — Διοικητική διαίρεση της περιφέρειας Kεντρικής Μακεδονίας, στο βορειοδυτικό τμήμα της, που συνορεύει στα Β με τα Σκόπια, στα Α με τους νoμούς Κιλκίς και Θεσσαλονίκης, στα Ν με τους νομούς Ημαθίας και Κοζάνης και στα Δ με τον νομό Φλώρινας. Έχει… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”